Partiet Samerna

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Välkommen till Partiet Samerna!

 

 Partiets kongress 5 oktober i Östersund!

Partiet SAMERNA håller sin årliga kongress den 5:e oktober i Östersund.
Den fråga som det förmodligen kommer att sätta mest fokus på är Sametingsvalet och vägen framåt.

Utifrån att partiet backade i det senaste valet från fem till två mandat har en sammanställning gjorts över de tre senaste valen från 2005-2013. Sammanställningen kommer att läggas till grund för de diskussioner som ska leda partiet framåt.
Vilka åtgärder som än vidtas kommer det förstås inte att förändra valresultatet de närmaste fyra åren. Den kanske viktigaste frågan som många ställer sig är hur partiet ska gå tillväga i det här läget för att lägga en ny grund med sikte på nästa val. Det arbetet bör initialt vara det viktigaste för partiet att diskutera och här måste rätt steg tas för att balansera partiets olika viljor. Politik är att vilja men det är också att vilja agera med förnuft så att förtroendet till väljarkåren inte rubbas ytterligare

Förtroende har också att göra med det arbete partiet uträttat tidigare. Nu börjar resultaten så smått komma fram, från exempelvis det regeringsuppdrag om toleransnivåer av rovdjur och den nya renskötselkonventionen partiet varit inblandad i att arbeta fram.
När det gäller toleransnivåer så verkar regeringens förslag tagit fasta på att rovdjuren måste minskas rejält i renskötselområdet. Man har utgått från en toleransnivå som medger en tio procentig beskattning för rovdjuren av nettohjorden men regeringen öppnar också upp för att med vunna erfarenheter kunna sänka toleransnivån under 10%. En fråga som borde ingått i samma paket är de förslag som lagts vilka omfattar ersättningsnivåerna, inventeringskostnader och kostnaderna för skyddsjakt. Den kommande propositionen är inte fullödig för rennäringen när dessa frågor fortfarande är olösta.

När det gäller de ändringar som gjorts i förslaget till renskötselkonventionen så har SSR antagit förslaget. Sametinget kommer att behandla den under plenumet i Kiruna den 22 – 24 oktober. Den nya styrelsen har lagt ett motförslag. Men frågan är om det finns marginal till annat än att förkasta eller anta konventionen.

Anders Kråik
Partiordf

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2013-09-30 09:39
 

tyck till

Har du förtroende för Sametinget?
 

Besökare just nu

Vi har 4 besökare online

Samiska Nyheter